Processen – 360 graders match

Medarbejderne er en af virksomhedernes største aktiver. Derfor er det også vigtigt, at det er det rigtige hold, der sættes hver gang.

En rekrutteringsproces er i sig selv, en bekostelig proces; mens en fejlrekruttering kan have store økonomiske konsekvenser. Ikke kun for rekrutteringsprocessen men for hele produktionslinjen og virksomheden.

Derfor sætter vi en ære i, at finde den rette kandidat første gang.

Indledende face
Det er vigtigt for rekrutteringsprocessen, at vi får et dybdegående kendskab til virksomheden, herunder eksempelvis organisationsstruktur, kultur og virksomhedsværdier, så vi kan præsentere virksomheden på den bedst mulige måde.

For at kunne finde den bedst egnede kandidat, skal der bruges tid på, at gennemgå krav til kandidaten profil. Der tages som regel udgangspunkt i virksomhedens behov, det konkrete stillingsindhold og den ideelle kandidats erfaringsmæssige baggrund, uddannelse og ikke mindst kernekompetencer.

Da det er mennesker det hele handler om, er det også vigtig, at både kandidaten og den ansættende leder kan fungere sammen. Derfor tester vi som minimum den ansættende leder (evt. ledergruppe eller team) som en del af den indledende face i vores rekrutteringsprocess. Testen kommer i anvendes senere i rekrutteringsprocessen. (360 graders match)

Ud fra den information vi har fået, udarbejder vi et prospekt, der beskriver virksomhedens situation og stillingens ansvarsområde og arbejdsopgaver. Prospektet tegner også et præcist billede af den ideelle kandidat til rollen. Det er vigtigt, at klienten er enig om både indhold og ordlyd i det endelige prospekt; da det fungerer som vores rettesnor i søgningen, og vil blive udleveret til de kandidater, vi inviterer til personlige samtaler.

Søgeproces (Search)
Når prospektet er klar og godkendt, går søgeprocessen i gang.

Kandidatens profil, søges op imod vores database, LinkedIn, Google og ikke mindst vores stor og uvurderlige netværk, hvor vi oftest finder vores kandidater.

Potentielle kandidater vil blive kontaktet med et diskret telefonisk opkald. Udviser kandidaten interesse for jobbet, inviteres denne ind til et grundigt interview, hvor kandidatens profil matches med det udarbejdede prospekt.

Søgeproces (Selection)

Når prospektet er klar og godkendt, udarbejder vi på baggrund af denne en stillingsannonce, der vil blive bragt i nærmere aftalte medier.

Alle indkomne ansøgninger bliver løbende gennemlæst og kvalificeret efter de aftalte søgekriterier.

Vi registrerer alle ansøgninger ved modtagelsen, som vi bekræfter hurtigst muligt over for kandidaterne. Kandidater der ikke kommer i betragtning til stillingen, får alle et skriftligt afslag.

Interview, test og udvælgelse (360 graders match)
De mest relevante kandidater inviteres til et uddybende personligt møde. Forud for mødet, tager kandidaterne en personlighedstests, hvis klienten ønsker det, og den specifikke opgave kræver det.  Afhængig af jobbeskrivelsen, kan flere test blive aktuelle. Formålet med de personlige møder er at verificere den enkelte kandidats faglige og personlige baggrund samt skabe yderligere interesse for stillingen.


Det er også her testen af den ansættende leder (ledergruppe eller team) kommer i anvendelse. Ved at sammenholde profilernes test, kan vi danne et billede af, hvordan de enkelte personligheder matcher godt eller, hvor man kan forvente, at der kan være udfodringer. Med personlighedstesten får lederen et ekstra værktøj i form af en ledelsesguide for kandidaten.

Hvis der er tale om en meget fortrolig og anonym rekruttering, afslører vi naturligvis ikke klientens identitet, før vi er sikre på, at kandidaten er kvalificeret og interesseret, og under alle omstændigheder tidligst, når vores klient er indforstået hermed.

Når vi har fundet de bedst egnede kandidater, koordinerer vi en kandidatpræsentation, hvor klienten får mulighed for, at møde kandidaterne.

Præsentation af kandidater
Forud for kandidatpræsentationen modtager vores klient en skriftlige rapporter på kandidaternes karriereforløb. Rapporterne uddyber kandidaternes ansvarsområder, arbejdsopgaver og resultater.

Selve kandidatpræsentationen tager typisk 1,5 time, der afsluttes med at, vi sammen med klienten, evaluerer kandidaterne, og på den baggrund kommer frem til en konklusion.

Såfremt klienten ønsker endnu en test af kandidaten, kan dette arrangeres.

Umiddelbart efter kandidatpræsentationen indhenter vi referencer på den eller de udvalgte kandidater.

Forhandling og kontraktindgåelse
I forbindelse med kontraktforhandlinger står vi til rådighed for både klient og kandidat.

Vi arbejder som klientens ambassadør og gør meget ud af at sikre, at også de kandidater, der ikke får stillingen, efterlades med et positivt indtryk af klientens virksomhed.

Opfølgning
Vi sætter en ære i, at finde den rette kandidat til opgaven. Derfor anser vi heller ikke opgaven for afsluttet før, den nye medarbejder har været i stillingen i seks måneder. Vi holder derfor løbende samtaler med kandidaten og klienten. Første gang efter en måned, anden gang efter 3 måneder og sidste gang efter seks måneder. Vi mener, det er den bedste måde, vi kan sikre os, at samarbejdet mellem klienten og kandidaten, kommer godt fra start.