Kandidat

Som kandidat hos JMP & Partners vil du opleve, at vi prioriterer personlig integritet og diskretion meget højt. Det betyder bl.a., at du aldrig vil møde kandidater til samme stilling hos os, og at vi aldrig videregiver oplysninger om dig uden dit samtykke. I vores bestræbelser på at finde den rigtige kandidat til stillingen foretager vi en grundig vurdering af dig som kandidat.

Det sker i en åben dialog om stillingen, hvor vi vil vurdere dig i forhold til de krav, der stilles til den konkrete stilling. Som led i vores proces vil du skulle gennemgå en personanalyse, eventuelle omtankeprøver og lederstilsvurderinger – afhængig af stillingen. Testen anvendes udelukkende som et formaliseret samtaleværktøj i vores dialog med dig. Det er meget vigtigt for os, at du føler dig godt tilpas i den aktuelle situation, og at du får et godt udbytte af vores samtaler. Det gælder uanset om processen ender ud i ansættelse eller ej.