Outplacement

Outplacementløsninger

Der kan være mange grunde til at afskedige en medarbejder, og i langt de fleste tilfælde vil afskedigelsen komme uventet for medarbejderen. Ønsker du som virksomhed at give en opsagt medarbejder en hjælpende hånd videre i sin karriere, kan en outplacementløsning via JMP & Partners være løsningen.

Vi tilbyder 3 forskellige løsninger inden for outplacement.

Outplacement grundforløb

Vi målretter alle forløb til den person vi sidder overfor. JMP & Partners starter derfor med en indledende dialog, hvor vi afdækker forventninger og ønsker til den hjælp, vi skal yde, og taler om personens personlige og faglige kompetencer samt om hvilke muligheder han/hun har på jobmarkedet i dag.

Med en personlighedstest afdækker vi medarbejderens grundlæggende personlighed, og vi giver efterfølgende vedkommende en uddybende tilbagemelding på personlighedstesten.

Vi gennemgår ansøgning og CV og tager en snak omkring opbygning af CV, jobmuligheder kontra ønsker, jobmarkedet generelt, samt har ofte en lang dialog omkring, hvordan man bedst griber jobsøgningsprocessen an m.v.

Vi følger op på kandidaten efter ca. 1 uge, for at høre om denne er stødt på områder eller problemer, som vedkommende har behov for at få diskuteret med konsulenten.

Outplacement standard

Outplacement standard er et tilvalg til Outplacement grundforløbet. Her tilknyttes medarbejderen en karriererådgiver, som fungerer som fast coach og sparringspartner i et 3 måneders forløb.

På baggrund af det første møde, som indeholder samme elementer som i grundforløbet, mødes medarbejderen med sin karriererådgiver yderligere 2-3 gange, hvor man diskuterer medarbejderens erfaringer og får sparring til den videre jobsøgningsproces.

Vi scanner dagligt jobmarkedet for stillinger, der kunne matche den enkelte kandidats ønsker; og tager gerne den første kontakt til virksomheden for at sikre korrekt match. Såfremt kandidaten ønsker det, møder vi også gerne op og præsenterer kandidaten.

Vi gør naturligvis vores yderste for at placere personen i en ny stilling hurtigst muligt.

Outplacement udvidet

Outplacement udvidet er et tilkøb og en fortsættelse af standardforløbet, hvor medarbejderen mødes med sin rådgiver minimum 1 gang om måneden, indtil personen er i job. Den personlige sparring suppleres også med telefonisk opfølgning, hvis der er ønske om eller behov for det.