Mellemledere, Fag- & Funktionschefer

Funktionschef-, mellemlede, Økonomi-, IT-. Salgs- og HR-chefer:

Evne- og færdigheds-pakken (EFP)
Evne- og færdighedsprøver sikrer, at kandidaten har de fornødne evner/færdigheder til at håndtere udfordringerne i jobbet.

Evnetest har vist sig at være meget betydningsfulde i forhold til at kunne forudsige fremtidig jobsucces inden for stort set alle jobtyper. Herudover kan færdigheder inden for læsning, skrivning og/eller talbehandling være en forudsætning for at kunne løfte arbejdsopgaverne

Bidrag til Bedømmelse (BTB)
Bidrag til Bedømmelse giver en nuanceret indsigt i kandidatens motivation, drive, opgaveløsning, temperament og måde at samarbejde på.

På denne måde sikres et optimalt match til stillingen og vigtig viden om, hvilke personlighedstræk, der eventuelt skal være opmærksommehed på i forhold til kandidaten.

BigFive
BigFive personlighedstesten beskriver menneskets præferencer for fremtidig adfærd. De 144 spørgsmål, som testen bygger på, giver et dybt, og samtidig nuanceret, kendskab til kandidaten. Testen bygger ikke på teori men på 3 årtiers indsamlet data.