Specialistniveau

Specialistniveau

Evne- og færdigheds-pakken (EFP)
Evne- og færdighedsprøver sikrer, at kandidaten har de fornødne evner/færdigheder til at håndtere udfordringerne i jobbet.

Evnetest har vist sig at være meget betydningsfulde i forhold til at kunne forudsige fremtidig jobsucces inden for stort set alle jobtyper. Herudover kan færdigheder inden for læsning, skrivning og/eller talbehandling være en forudsætning for at kunne løfte arbejdsopgaverne

Oplæg til samtale:
Oplæg til Samtale sikrer struktur og passende indblik i kandidatens personlighed i de rekrutteringer, hvor en stor og dybdegående personlighedstest er for omfattende.