Topledere

Adm. direktører, Økonomi-, finans- IT-, salgs- og HR-direktører:

BigFive
BigFive personlighedstesten beskriver menneskets præferencer for fremtidig adfærd. De 144 spørgsmål, som testen bygger på, giver et dybt, og samtidig nuanceret, kendskab til kandidaten. Testen bygger ikke på teori men på 3 årtiers indsamlet data.

Decision Styles
Decision Styles™ afdækker kandidatens foretrukne måder at træffe beslutninger på og sammenligner beslutningsstilen med en best-in-class profil for det pågældende lederniveau.

Leadership Focus Profile
Testen er konstrueret til at afdække kandidatens adfærd og prioriteter inden for en række områder af afgørende betydning for ledelsesmæssig performance, og måler på fire overordnede aspekter af ledelsesopgaven:

  • Drift: Sikre effektivitet og kvalitet i opgaveafviklingen.
  • Relationer fra og til andre: Understøtte opgaveløsningen ved at udvikle og vedligeholde produktive relationer.
  • Udvikling: Forbedre og udvikle arbejdsgange og forretningsområder, så organisationen og dens medarbejdere altid er rustet til et stigende konkurrence- og forandringspres.
  • Motivation: Hvad engagerer og inspirerer lederen til ledelse?

Leadership Focus Profiles state-of-the-art testkonstruktion sikrer herudover høj grad af validitet og præcision.